Wykonanie nawierzchni od ronda przy sklepie Kaufland w stronę ul. 1-go Maja.