Drogbud Nawierzchnie bitumiczne Sp. z o.o.

ul. Kokotek 8
41-700 Ruda Śląska
NIP: 641-252-85-41, REGON: 242-933-187

KRS 0000868656 Sąd Rejonowy w Gliwicach – X Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy Spółki 700 000,00 zł

tel. 507-034-233

biuro@drogbud.net